Proces obnovy

14. 5. 2016

Jak dobýt hrad

Akci realizovalo Edukační centrum Bečov, ve spolupráci s Bečovskou botanickou zahradou a TJ Slovan Karlovy Vary – sekce Orientační běh

V sobotu 14. 5. 2016 proběhla v hradním parku a na samotném středověkém hradu Bečov ojedinělá akce uspořádaná ve spolupráci s Bečovskou botanickou zahradou a TJ Slovanem Karlovy Vary. Po fyzické přípravě (běh, lezecká technika po skále, základy ovládání plavidel, apod.) v areálu botanické zahrady proběhl pilotní zkušební program pracující s kombinací neformálního vzdělávání a sportovní aktivity. Účastníci kurzu „Jak dobýt hrad“ se dozvěděli zákonitosti spojené se stavbou hradů na nepřístupných místech, osvojili si obléhací techniku, dobové reálie a fyzicky si vyzkoušeli jak namáhavé je dobýt hrad (bez zbroje) a za ostřelování hadrovými koulemi. Odměnou všem zúčastněným dětem pak byla interaktivní prohlídka hradu a hledáním ukrytého pokladu – relikviáře sv. Maura.

Lektoři: Tomáš Wizovský, kastelán státního hradu a zámku Bečov, Jan Turek, trenér TJ Slovan Karlovy Vary – sekce Orientační běh

5. 8 .2015

Výstava Velká hradozámecká inventura

Výstava Velká hradozámecká inventura přibližuje návštěvníkům proces obnovy a zpřístupňování hradu a zámku Bečov.

Areál hradu a zámku Bečov prošel v období od roku 1989 významným přerodem, kdy se stal z veřejnosti uzavřeného objektu druhou nejnavštěvovanější památkou Karlovarského kraje. Na jednenácti panelech je tak možné seznámit se s významnými projekty stavební obnovy, stejně jako si připomenout zajímavé restaurátorské počiny a dozvědět se něco o budoucím směřování objektu.

Výstavní panely vznikly jako součást hlavního mediálního tématu NPÚ pro rok 2015 Velká hradozámecká inventura, které shrnuje 25 let obnovy nejcenněšjích českých památek.

Výstava je do konce září 2015 volně přístupná v prostoru zámeckých zahrad státního hradu a zámku Bečov v otvíracích hodinách památkového objektu. 

Zpracovali: PhDr. Kateřina Rozinková, Mgr. Tomáš Wizovský

V rámci výstavy proběhly dne 28. 9. 2015 v 11, 13 a 15 hod. mimořádné prohlídky nazvané Odhalte tajemství bečovských depozitářů. 

Speciální prohlídky depozitářů budou zaměřeny zejména na příběh relikviáře sv. Maura a jeho vypátrání, od kterého je letos slaveno přesně 30 let. 

Rezervace nutná.

 

 

23. 7. 2015

Příprava ikonografického rozboru výmaleb hradu Prof. Roytem

Ve dnech 22. - 23. července 2015 navštívil SHZ Bečov Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD., přední odborník na středověké umění a ikonografii. Pro potřeby probíhající stavební záchrany objektu hradu a jeho budoucí prezentace zhotovuje ikonografický rozbor unikátních výmaleb zejména v hradní kapli Navštívení Panny Marie, ale i v dalších místech zejména obytné věže. Správa SHZ Bečov se již nyní těší na výstupy z tohoto průzkumu, který pomůže opět o něco více porozumět nejstarší etapě v dějinách hradu. 

4. 5. 2015

Relikviář svatého Maura dostane novou muzejní expozici. O autorovi návrhu rozhodla architektonická soutěž

Státní hrad a zámek Bečov už ví, jak za dva roky představí svůj největší poklad –románský relikviář svatého Maura. V architektonické soutěži, kterou uspořádal Národní památkový ústav, byl vybrán návrh pražského ateliéru SGL projekt. Jeho řešení umožní připravit expozici, jež bude rozvíjet jednotlivé příběhy relikviáře počínaje jeho vznikem v první třetině 13. století a osudem svatého Maura přes putování do Čech v 19. století, ukrytí relikviáře před koncem druhé světové války po jeho detektivní vypátrání a následné restaurování. Speciální důraz bude kladen na potřeby a zájmy různých typů návštěvníků včetně dětí, počítá se například i s poutníky. Nová expozice naváže na nynější, návštěvnicky velmi ceněný princip gradace poznání a pochopení fenoménu vzácné památky s vyvrcholením prohlídky v trezorové místnosti. Nové prostory umožní jednak rozšíření expozice o další oblasti (například budou moci být představeny unikátní předměty související s restaurováním), jednak návštěvníci, kteří budou chtít rozjímat, budou moci setrvat u relikviáře delší dobu nebo se k němu vracet.

Vítězný návrh - vizualizace: půdorys 1, půdorys 2 a půdorys 3

Tisková zpráva

5. 12. 2014

Hrad Bečov se po relikviáři sv. Maura pyšní dalším pokladem – archivními víny v hodnotě 20 milionů

Při slavném nálezu relikviáře sv. Maura v roce 1985 byl pod podlahou kaple hradu Bečov objeven ještě jeden poklad – 133 lahví prvotřídního vína, koňaku a šampaňského. Další tři lahve našli archeologové NPÚ v roce 2011. Až dnes se však podařilo význam nálezu ohodnotit – společnost Premier Wines & Spirits je ocenila na minimálně 20 milionů korun.
 
Tekutý poklad, který je uložen ve speciálním depozitáři na hradě, analyzoval Jakub Přibyl, jeden z nejlepších českých sommelierů. Cenu nápojů z 19. století odhadl minimálně na 20 milionů korun. „Z unikátní sbírky 136 lahví vína, koňaku i šampaňského, které pocházejí převážně z let 1890 až 1899, jich má mnoho částečně zachovanou i etiketu. Mohu tedy bezpečně určit nejen původ, ale i konkrétního vinaře, od kterého pocházejí,a dokonce i obchodníka, jenž vína prodával. Každá lahev má hodnotu minimálně 200 tisíc korun,“ vysvětluje Přibyl, head sommelier společnosti Premier Wines & Spirits (PWS). Jde tedy zřejmě o nejcennější nález vín na území ČR. Ve vinné sbírce můžeme nalézt hlavně francouzská vína jako bordeaux či burgundské, ale i portské či několik lahví šampaňského. Součástí sbírky je rovněž několik lahví z ikonického vinařství Château d`Yquem se stále čitelnou vinětou. „Jde o starobylé vinařství v Sauternes v oblasti Bordeaux, které vyrábí velmi jemná, sladká bílá vína. Jejich kvalitu a exkluzivitu dokládá i fakt, že jako jedinému vinařství mu byla v roce 1855 při bordeauxské klasifikaci vín přiznána kategorie premier cru supérieur classé,“ doplňuje Přibyl.
 
Celá sbírka pochází ze soukromého majetku rodiny Beaufort-Spontin, která během druhé světové války kolaborovala s nacisty a po vydání tzv. Benešových dekretů musela opustit republiku. Před svým odchodem ukryli vzácný relikviář sv. Maura a lahve pod podlahu hradní kaple. Poklad byl objeven až po dlouhých čtyřiceti letech, kdy o odkoupení blíže neurčené historické památky začal vyjednávat americký obchodník Danny Douglas. K vyjednávání byli přizváni i kriminalisté, kteří měli za úkol zjistit, o jaký předmět má obchodník zájem. Díky několika indiciím se kriminalistům podařilo 4. listopadu 1985 objevitv zásypu bečovské hradní kaple relikviář, který byl později oceněn jako „památka nevyčíslitelné hodnoty“, a sbírku vzácných lahví.
 
Národní památkový ústav nechal sbírku lahví zapsat do systému správy mobiliárních fondů CASTIS jako vícenález, nikdo se však jejímu významu dlouho nevěnoval. „Několikrát jsem žádal několik institucí, aby se tímto vinným pokladem zabývaly. Bohužel nikdo nereagoval,“ popisuje kastelán hradu Tomáš Wizovský. Pomohlo až propojení se soukromým subjektem, tedy PWS, a sommelierem Jakubem Přibylem.
 
„Skvělé je, že většina vín je sladká, takže zatím mají svou hodnotu i jako víno samo, nikoliv jen jako archivní muzejní kousek. Mnoho z nich je momentálně ve své nejlepší kondici. Co se chutě týče, obávám se, že jejich hodnota půjde během několika let dolů,“ upřesňuje Přibyl. „V tuto chvíli musíme vypracovat expertní zprávu a potom necháme sbírku položkově ocenit. Tři vína, která pan Přibyl analyzoval jako archivační, tedy již nepitelná, bude možné expozičně využít v připravované nové tematické expozici relikviáře sv. Maura,“ dodává kastelán.
 
 

10. 7. 2014

Příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu hradu a zámku Bečov. Katalog veřejné architektonické soutěže

Autoři textů: Czaba CSORBA, Naděžda GORYCZKOVÁ, Jiří T. KOTALÍK, Tomáš WIZOVSKÝ

V knize a na přiloženém CD jsou prezentovány materiály ze soutěžních prací soutěže "Státní hrad Bečov – příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, územní odborné pracoviště v Lokti" se svolením jejich autorů.

Obsah:

  • Úvod zadavatele soutěže, Naděžda Goryczková

  • Slovo předsedy poroty, Jiří T. Kotalík

  • Architektonická soutěž, její průběh a výsledky z pohledu práva, Czaba Csorba

  • Prezentace jednotlivých soutěžních návrhů

  • Vyhodnocení soutěže

  • Výstava a konference v NTM – prezentace soutěžních návrhů, Tomáš Wizovský

  • Soutěžní porota

  • Obsah přiloženého CD: Zadávací dokumentace; Soutěžní porota, záznamy z jednání; Soutěžní návrhy; Hodnocení soutěžních návrhů; Výstava a konference v NTM; Ostatní dokumenty s vazbou na architektonickou soutěž; Rekapitulace.

 

10. 10. 2013

Hrad Bečov – dokončení a kolaudace obnovené mostní konstrukce

Po několika letech intenzivního úsilí zaměřeného převážně na řešení stavebně-technických havárií, došlo v letošním roce také na zahájení prací obnovujících některé záměrně zničené či zaniklé konstrukce původního vybavení hrado-zámeckého areálu v Bečově nad Teplou. První z těchto prací je obnova dřevěné lávky na západním parkánu.

19. 7. 2013

Archeologický výzkum na hradě Bečov

Zjišťovací výzkum na hradě Bečov byl zahájen dne 10.6. 2013 a je realizován za účelem poskytnutí důležitých informací o pozitivních archeologických situacích v areálu hradu pro potřeby projektové dokumentace jeho obnovy (Projekt příkladné obnovy.

Konkrétně se jedná o zjišťovací sondy v Pluhovských domech, v tzv. spojovacím krčku (prostor mezi Pluhovskými domy a kaplovou věží) a o výzkum v interiéru hradní kaple Navštívení Panny Marie, kde byl v roce 1985 nalezen relikviář sv. Maura. 

Výzkum dosud přinesl některé nové poznatky ke stavebnímu vývoji Pluhovských domů. Zdokumentovány byly ruby kleneb suterénu, druhotné úpravy skalního podloží a nalezeny byly rovněž starší stavební konstrukce, které mohou náležet původnímu gotickému paláci, stojícímu dříve na místě dnešních Pluhovských domů.

V souladu s filozofií příkladné obnovy hradu je laická i odborná veřejnost zapojována do procesu obnovy. V tomto případě byl vytvořen vzdělávací kurz „Historie pod povrchem“, který během června a července 2013 navštívilo 190 účastníků.

3. 6. 2013

Fakultní památkový objekt: Bečov a pražská Pedagogická fakulta uzavřely spolupráci

Dne 29. května 2013 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Národním památkovým ústavem a Univerzitou Karlovou v Praze, Pedagogickou fakultou. Jejím účelem je potvrzení a prohloubení dosavadní spolupráce, na jejímž základě získává státní hrad a zámek Bečov status Fakultního památkového objektu.

2. 6. 2013

Vzdělávací program interaktivní řemeslné dílny - tesařství                  

V rámci stavby nové lávky přes bývalý hradní parkán u západní paty donjonu, proběhly od dubna do června 2013 tři řemeslné dílny zaměřené na tesařství.

6. – 7. 4. 2013   První dílna – Tesařské řemeslo dříve a dnes

Pro stavbu základní mostní konstrukce bylo zapotřebí nastavit podélné nosné trámy plátovými spoji a na příčných trámech vyrobit ozdobné zakončení - tzv. trámové zhlaví. Účastníci dílny mohli vidět názorné ukázky výroby těchto prvků současnými i tradičními ručními nástroji, používanými v minulosti.

27. – 28. 4. 2013   Druhá dílna – Tesařský dvůr

Cílem druhé dílny bylo ukázat, jakým způsobem byla organizována práce na tesařském dvoře a jak se tesařská praxe v průběhu staletí vyvíjela. Předvedeny byly ukázky tesání trámů – nízká a vysoká práce a výroba tesařských spojů – čep, dlab, rozpor, plát, rybina. Návštěvníci si měli možnost vyzkoušet práci se základním ručním nářadím.

2. 6. 2013 Třetí tesařská dílna aneb "Jak se staví most"

Poslední ze tří workshopů věnovaných tesařskému řemeslu se uskutečnil 2. 6. 2013. Návštěvníkům byla nabídnuta jedinečná možnost podílet se na obnově středověkého hradu a účastnit se dokončení prací a montáže parkánového mostu.

V edukační místnosti byli účastníci za pomoci fotografií s výkladem seznámeni s dosavadním průběhem stavby.  Poté dílna pokračovala v místě montáže na parkánu u západní paty donjonu, kde byly osazeny boční konstrukce zábradlí. Návštěvníci se dozvěděli, jakým způsobem se tyto prvky rozměřují a vyrábí a mohli se sami účastnit dokončení mostu.

7. 5. 2013

Vyhlášení výsledků nového hodnocení soutěžních návrhů v rámci architektonické soutěže o návrh na obnovu hradu Bečov

 
Praha, 6.5.2013
 
Nové posouzení a hodnocení soutěžních návrhů bylo provedeno na základě rozhodnutí zadavatele – Národního památkového ústavu, a v návaznosti na námitky podané jedním z účastníků soutěže.
 
Architektonická soutěž o návrh byla zahájena 29.6.2012, termín odevzdání soutěžních návrhů byl 11.9.2012. Porota složená z odborníků Národního památkového ústavu, Ministerstva kultury ČR i nezávislých specialistů na zasedání, které se konalo 22.10.2012 provedla komplexní hodnocení nevyřazených soutěžních návrhů, a rozhodla o tom, že nejvhodnějším návrhem je návrh, který podal účastník MCA atelier, s.r.o, IČO 27418634, Dykova 1, 101 00 Praha 10.
 
V souladu se závěry odborné poroty, a v návaznosti na vyhlášení výsledků soutěže zadavatel dne 10.12.2012 rozhodl o výběru nejvhodnějšího soutěžního návrhu. Proti tomuto rozhodnutí jeden z účastníků soutěže podal včasné námitky, v nichž poukázal zejména na součtovou chybu ve finančním propočtu návrhu vybraného účastníka MCA atelier, s.r.o. Po podrobném přezkoumání odůvodnění podaných námitek zadavatel dospěl názoru, že do výsledné hodnoty realizačních nákladů vítězného návrhu některé položky propočtu pravděpodobně nebyly započteny, což ve svém důsledku může představovat nedodržení nejvýše přípustné hodnoty realizačních nákladů.
 
Za účelem odstranění nejasností o splnění závazných požadavků na finanční náročnost navrhovaného řešení zadavatel rozhodl o provedení nového posouzení a hodnocení soutěžních návrhů, k čemuž soutěžní porota přistoupila na zasedáních dne 11.2.2013 a 15.4.2013. Soutěžní porota dospěla k následujícím závěrům.
 
Vyřazení 6 soutěžních návrhů z důvodu závažného porušení podmínek soutěže bylo s ohledem na zákonnost a správnost těchto rozhodnutí potvrzeno.
 
Vysvětlení nejasností soutěžních návrhů, o která byli účastníci soutěže požádáni prostřednictvím sekretáře soutěže, byla shledána, s výjimkou účastníka MCA atelier, s.r.o., jako dostatečná. Účastník MCA atelier však byl z další účasti v soutěži z důvodu překročení maximálně přípustné výše realizačních nákladů vyloučen.
 
Soutěžní porota v návaznosti na původní hodnocení soutěžních návrhů podle hodnotících kritérií komplexní architektonické kvality, prokazatelného naplnění principů současné ochrany památek a respektu k autenticitě, ekonomické a realizační přiměřenosti zvoleného řešení v kontextu Národní kulturní památky, jakož i zohlednění provozně bezpečnostních parametrů, se usnesla, že s ohledem na vysokou odbornou kvalitu a podrobné odůvodnění provedeného hodnocení není důvod pro změnu jednou již přijatých závěrů. S ohledem na tuto skutečnost porota rozhodla o posunutí návrhu, který se původně umístil na druhém místě, na uvolněné místo první, a návrhu, který se umístil na třetím místě, na místo druhé. Třetí místo z důvodu značného kvalitativního odstupu dalších soutěžních návrhů nebylo uděleno.
 
Zadavatel následně v souladu se závěry nového posouzení a hodnocení soutěžních návrhů rozhodl takto:
 
Zadavatel jako nejvhodnější vybírá soutěžní návrh evidovaný pod pořadovým číslem 5, který podal GIRSA AT, spol. s r. o., Novákových 6, 180 00, Praha 8, IČ: 47120878.
 
Státní hrad a zámek Bečov a projekt jeho obnovy
Architektonická soutěž o návrh proběhla v rámci projektu "Bečov nad Teplou – příkladná obnova hradu a přilehlých objektů pro prezentaci památkové péče formou vzdělávacích programů",  jehož cílem  je  nejen příkladná památková obnova a zpřístupnění hradu, ale také vlastní proces realizace. Státní hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu jsou totiž ideálními modelovými pracovišti, na kterých je možné aplikovat a experimentálně ověřovat postupy a procesy nejvyšší možné odborné úrovně. Z tohoto důvodu byla jako způsob výběru nejvhodnějšího zhotovitele projektové dokumentace zvolena architektonická soutěž o návrh.