Realizační tým

Realizační tým:
Mgr. T. Wizovský, SHZ Bečov nad Teplou
archeolog, památkář
Bc. O. Cink, NPÚ ÚOP Plzeň
kulturní a sociální antropolog, památkář
Mgr. P. Sokol, NPÚ ÚOP Plzeň
historik, archeolog, památkář

Přehled spolupracujících osob a institucí, mezinárodní spolupráce:
Ing. J. Anderle, Ateliér historické architektury
stavební historik
Mgr. K. Cichrová, NPÚ ÚOP České Budějovice
historička umění
Prof. Ing. arch. akad. arch. V. Girsa, Ateliér obnovy a konzervace historických staveb
památkový architekt, vysokoškolský pedagog, vedoucí Ústavu památkové péče
PhDr. H. Havlůjová, Univerzita Karlova
vysokoškolská a středoškolská pedagožka
Autoriz. arch. M. Hanzl, Ateliér obnovy a konzervace historických staveb
památkový architekt
PhDr. M. Kadlec, NPÚ ÚOP Liberec
hlavní řešitel vědecko-výzkumného úkolu
Ing. D. Michoniová, Ph.D., vedoucí oddělení technologické laboratoře ÚP NPÚ
památkový technolog
Mgr. R. Černík, pedagogická fakulta ZČU Plzeň
vysokoškolský pedagog, historik

Zahraniční zkušenosti a kontakty:
2006 – Lotyšsko a Litva (Bauska, Rundale, Araiši, Trakai)
2007 – Německo a Francie (Guttenberg, Schwetzingen, Paříž, Brie-Comte-Robert, Meaux, Guédelon)
2008 – Velká Británie (Londýn, Eltham, Battle Abbey)

Kontakty:
Märis Skane, ředitel hradu a zámku Bauska, Lotyšsko
Inese Indrikova, kurátorka a restaurátorka zámku Rundale, Lotyšsko
Jenny Lebard, Ministerstvo kultury a informací, Francie
France Quémarec, Ministerstvo kultury a informací, Francie
Antoine Monpert, sdružení REMPART, Francie
Krystel Boula, Insitut pro národní památky, Francie
Bernolf von Gemmingen-Guttenberg, majitel a manažer hradu Guttenberg, Německo
Výukové centrum hrad Brie–Comte-Robert, Francie
Výukové centrum města Meaux, Francie
Dr. David Souden, organizace Historic Royal Palaces, Velká Británie
Kim Biddulph, státní organizace English Heritage, Velká Británie
Francesca Lashmar, státní organizace English Heritage, Velká Británie