Prohlídky hradu v roce 2016

16.-17.2016      

PUTOVÁNÍ PO ERBECH                                                                                

Téma: heraldika a její názorné ukázky nacházejících se na bečovském hradě (1. část - přednáška s promítáním v hradním donjonu, 2. část - prohlídka hradu zaměřená na dochovaná erbovní znamení)

Provází: Zbyněk Brůža

Vstupné: 50,- Kč

Více informací a rezervace: Státní hrad a zámek Bečov, tel. č. 353 999 394, email: info@zamek-becov.cz

 

15.-16.7.2016

DOBRODRUŽSTVÍ VÁPNA A PÍSKU

Téma: (Ne)tušené hodnoty dochovaných historických stavebních materiálů, zejména historických omítek. Způsoby a postupy výstavby hradu s využitím vápna

a písku, postupy záchrany hradu. Praktické ukázky středověkých vápenných technologií, zajímavých materiálů a postupů zkoumání historických staveb. 

Provází: Ing. Dagmar Michoinová, PhD., vedoucí technologické laboratoře NPÚ, specialistka na historické omítky a tradiční vápenné technologie.

Vstupné: 200,- Kč, snížené 50,-Kč

Více informací a rezervace na http://www.npu.cz/netusene-souvislosti/.

 

21.8.2016   

PUTOVÁNÍ PO ERBECH                                                                                

Téma: heraldika a její názorné ukázky nacházejících se na bečovském hradě (1. část - přednáška s promítáním v hradním donjonu, 2. část - prohlídka hradu zaměřená na dochovaná erbovní znamení)

Provází: Zbyněk Brůža

Vstupné: 50,- Kč

Více informací a rezervace: Státní hrad a zámek Bečov, tel. č. 353 999 394, email: info@zamek-becov.cz