Prohlídky hradu a edukační programy v roce 2014

Dobrodružství vápna a písku

Tradiční komentované technologické prohlídky ve dnech 11. - 12. 7. a 12. - 13. 9. vedly specialistky z technologické laboratoře NPU Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. a Ing. Gabriela Setunská. Jejich cílem bylo představit stavební památku jinak, než je obvyklé - z pohledu historických stavebních materiálů a jejich schopnosti vypovídat o historii staveb, o historii stavění i údržby staveb, o metodách zkoumání a údržby stavebních památek.

Návštěvník se dozvěděl o způsobech stavění ve středověku, o hodnotách historických stavebních materiálů i o způsobech jejich zkoumání a technologiích jejich záchrany. Součástí prohlídek byla i praktická technologická minilaboratoř a dílna. 

Prohlídky byly součástí cyklu (Ne)tušené souvislosti. Bližší informace o tomto projektu najdete na www.npu.cz/netusene-souvislosti.

Prohlídky hradu BečovProhlídky hradu BečovProhlídky hradu Bečov

Dobrodružství vápna a pískuDobrodružství vápna a pískuDobrodružství vápna a písku

Speciální prohlídky hradu zaměřené na dřevěné prvky a konstrukce

Ve dnech 1. a 2. srpna měli návštěvníci možnost zavítat na nové speciální prohlídky hradu zaměřené na dřevěné prvky a konstrukce. Odborným lektorem byl tentokrát Ing. Jiří Bláha, Ph.D. z laboratoře mobilní diagnostiky a podpory památkové péče v Telči. Doprovodné tesařské dílny vedl tesař Marek Žalud.

Prohlídky byly součástí cyklu (Ne)tušené souvislosti. Bližší informace o tomto projektu najdete na www.npu.cz/netusene-souvislosti.

hradní nádvořídonjon - síňspojovací traktdonjon - krovukázky artefaktůukázky artefaktůtesařská dílna na hradním nádvořítesařská dílna na hradním nádvořítesařská dílna na hradním nádvoří

Znovuzrození bečovského hradního parku

V pondělí 20. října 2014 se uskutečnila jedinečná komentovaná prohlídka dosud uzavřeného hradního parku před započetím prací směřujících k jeho obnově a zpřístupnění veřejnosti. Odborným lektorem a průvodcem byl projektant procesu regenerace Ing. Jiří Šindelář. Akce byla součástí cyklu programů věnovaných příkladné stavební obnově hradu Bečov.

Komentovaná prohlídka hradního parkuKomentovaná prohlídka hradního parkuKomentovaná prohlídka hradního parkuKomentovaná prohlídka hradního parkuKomentovaná prohlídka hradního parkuKomentovaná prohlídka hradního parku