Prohlídky hradu v roce 2015

23. 7., ve 14 a 16 hodin        

PUTOVÁNÍ PO ERBECH                                                                                

Téma: heraldika a její názorné ukázky nacházejících se na bečovském hradě (1. část - přednáška s promítáním v hradním donjonu, 2. část - prohlídka hradu zaměřená na dochovaná erbovní znamení)

Provází: Zbyněk Brůža

Vstupné: 50,- Kč

Více informací a rezervace: Mgr. Dagmar Wizovská, Státní hrad a zámek Bečov, edukační centrum, tel. č. 777 454 384, email: wizovska.dagmar@npu.cz

31.7. - 1.8. 2015,  v 10, 12 a 15 hodin

DOBRODRUŽSTVÍ VÁPNA A PÍSKU

Téma: (Ne)tušené hodnoty dochovaných historických stavebních materiálů, zejména historických omítek. Způsoby a postupy výstavby hradu s využitím vápna
a písku, postupy záchrany hradu. Praktické ukázky středověkých vápenných technologií, zajímavých materiálů a postupů zkoumání historických staveb. 
 
Provází: Ing. Dagmar Michoinová, PhD., vedoucí technologické laboratoře NPÚ, specialistka na historické omítky a tradiční vápenné technologie.
 
Vstupné: 200,- Kč, snížené 50,-Kč
 
Více informací a rezervace na http://www.npu.cz/netusene-souvislosti/.

11.9. - 12.9. 2015, v 10, 12 a 15 hodin

DOBRODRUŽSTVÍ VÁPNA A PÍSKU

Téma: (Ne)tušené stopy po dávno zaniklých konstrukcích hradu. Hodnoty dochovaných historických stavebních konstrukcí, zejména dřevěných. Způsoby a postupy výstavby hradu s využitím dřeva, dobové opravy. Praktické ukázky zajímavých prvků a postupů zkoumání historických staveb. 
 
Provází: Mgr. Miloš Buroň, DiS., NPÚ ÚOP v Josefově, specialista na stavebně historické průzkumy.
 
Vstupné: 200,- Kč, snížené 50,-Kč
 
Více informací a rezervace na http://www.npu.cz/netusene-souvislosti/.
 
 

17. 9. 2015 v 16 hodin, 18. 9. 2015 v 15 hodin        

PUTOVÁNÍ PO ERBECH                                                                                

Téma: heraldika a její názorné ukázky nacházejících se na bečovském hradě (1. část - přednáška s promítáním v hradním donjonu, 2. část - prohlídka hradu zaměřená na dochovaná erbovní znamení)

Provází: Zbyněk Brůža

Vstupné: 50,- Kč

Více informací a rezervace: Státní hrad a zámek Bečov, tel. č. 353 999 394, email: info@zamek-becov.cz