Cíle projektu

  • Najít ve fázi přípravy stavební obnovy inovační způsob prezentace se vzdělávacím aspektem odpovídající významu a specifičnosti památkového objektu (zejména tzv. Horního hradu).
  • Maximální zachování autenticity a výpovědní hodnoty nově zpřístupňovaných prostor.
  • Zprostředkování hlubší znalosti návštěvníka různými interaktivními a nevšedními způsoby.
  • Přizpůsobení prezentace objektu na jednotlivé úrovně procesu školního vzdělávání (základní a střední školy, vyšší odborné a vysoké školy, univerzity třetího věku) a procesu celoživotního vzdělávání (odborné instituce či úřady, občanská sdružení, občansko-prospěšné společnosti apod.).
  • Stěžejní část projektu se zabývá budováním pozitivního vztahu ke kulturnímu dědictví. Cílová skupina bude prostřednictvím konkrétních dílčích aktivit vzdělávána v oblasti památkové péče, umění a kultury.
  • Vytvoření ideálního modelu fungování památkového objektu rozvíjením dvou oblastí: vzdělávací funkce památkového objektu a vytváření a upevňování oboustranného a plnohodnotného vztahu památkového objektu a občanské society.
  • V oblasti rozvíjení vzdělávací funkce památkového objektu bude prioritou vytvoření systematické spolupráce se školami a odbornými organizacemi všech úrovní. Hlavním úkolem je hledání způsobů jak památkový objekt začlenit do vzdělávací soustavy a vytvořit nový způsob spolupráce mezi památkami a vzdělávacími a odbornými institucemi.
  • Hrad i zámek je nepochybně ideální prostředí pro učení, které nabízí celé spektrum vzdělávacích příležitostí. Při tvorbě vzdělávacích programů bude kladen důraz především na tyto oblasti: výchova uměním a programy vztahující se k historii. Výchova uměním rozvíjí vizuální gramotnost, vědomosti a porozumění umění, přičemž bude vycházet jednak z architektonického, jednak z mobiliárního fondu památkového objektu. Projekty výchovy uměním budou mít formu doprovodných programů ke stálé expozici, včetně pracovních listů pro žáky a metodického materiálu pro učitele. Programy s historickou tématikou budou realizovány formou projektů "oživené historie", které budou využívat památkový objekt jako místo vypovídající o historii.