Prohlídky hradu v letech 2011 a 2012

Dobrodružství vápna a písku

Komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku se na bečovském hradě realizovaly poprvé v roce 2011. Od té doby probíhají každoročně pro odbornou i laickou veřejnost. V rámci projektu (Ne)tušené souvislosti jsou hlavními lektorkami odbornice z technologické laboratoře NPU Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. a Ing. Gabriela Setunská. Jejich cílem je představit stavební památku jinak, než je obvyklé - z pohledu historických stavebních materiálů a jejich schopnosti vypovídat o historii staveb, o historii stavění i údržby staveb, o metodách zkoumání a údržby stavebních památek.

Návštěvník se dozví o způsobech stavění ve středověku, o hodnotách historických stavebních materiálů i o způsobech jejich zkoumání a technologiích jejich záchrany. Součástí prohlídek byla i praktická technologická minilaboratoř a dílna. 

Dobrodružství stavební historie

Těžištěm programu zaměřeného na poznávání stavební historie, architektonických prvků, ale také dějin všedního dne se stal areál hradu. Cílovou skupinu tvořili studenti středních škol, kteří si během kurzu vyzkoušeli roli terénních badatelů. Vybaveni pomůckami, pracovali se základními informacemi a jejich úkolem během prohlídky hradu bylo nalézat řešení na dané otázky, orientovat se v prostoru, konfrontovat a interpretovat výsledky svých pozorování v rámci pracovních skupin. Důležitým partnerem při testování prohlídek hradu i při tvorbě a vzniku druhého programu bylo Soukromé reálné gynázium Přírodní škola, o.p.s.

Program byl pilotně otestován a vyhodnocen. Po otevření hradu veřejnosti na něj bude možno navázat.