Výzkum

Badatelská činnost byla prováděna v rámci instituciálního výzkumu Národního památkového ústavu v letech 2005 - 2011 a byla zařazena pod výzkumný záměrVědecký výzkum metod prezentace mobiliárních fondů s využitím historických depozitářů, integrace rozptýlených historických celků a obrazové dokumentace historických interiérů a exteriérů.

Výzkumný záměr byl rozčleněn do samostaných úkolů a bečovské bádání bylo zapojeno pod názvem Výzkum metod prezentace a zprostředkování kulturních hodnot památkového fondu veřejnosti jako nástroj identifikace společnosti s kulturním dědictvím - Prezentace NKP Bečov formou vzdělávacích programů, (č. 02H2041205)