Památky nás baví

Projekt: Vzdělávací role NPÚ: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI)

 

Projekt "Památky nás baví", v jehož řídícím týmu byl i bečovský kastelán Tomáš Wizovský, získal počátkem dubna 2017 prestižní mezinárodní ocenění za nejlepší počin v oblasti péče o kulturní dědictví EUROPA NOSTRA v kategorii vzdělávání, odborná příprava a osvěta.

Níže je možné stáhnout si tiskovou zprávu, jež se týká tohoto ocenění nazývaného též "památkářský Oscar", kterou SHZ Bečov již jednou získala, a to v roce 2010 za projekt "Hrad Bečov - konzervace a prezentace" 

http://www.europeanheritageawards.eu/winners/educational-programme-c

http://www.europeanheritageawards.eu/winners/restoration-study-horni-hrad-becov-state-castle/

Památky nás baví na Facebooku

Český rozhlas: rozhovor s PhDr. Martinou Indrovou z Odboru edukace a dalšího vzdělávání NPÚ o získání ocenění Europa Nostra za projekt Památky nás baví

Koordinátor:

Národní památkový ústav

Řešitel koordinátora:

PhDr. Martina Veselá

Realizační tým:

Hana Havlůjová, Petr Hudec, Dušan Klapko, Šárka Kosová, Eva Neprašová, Květa Jordánová, Jiří Rezek, Naďa Rezková Přibylová, Kateřina Charvátová, Dagmar Wizovská, Tomáš Wizovský, Anna Svobodová a Petr Havrlant.

Další spolupracující instituce:

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Masarykova univerzita, fakulty Pedagogická a Filozofická

Hlavní cíle:

Hlavním cílem projektu je aplikovaný výzkum a vývoj. Výsledky přispějí k vytvoření systému vzdělávacích programů, zaměřených na edukaci v oblasti nemovitého a movitého kulturního dědictví (včetně historických sídel, kulturní krajiny a archeologických památek), a to zejména začleněním dané problematiky do vzdělávacích procesů na všech úrovních celoživotního učení.

V úzké návaznosti na formální vzdělávání umožní tento systém nejen rozvíjet vzdělávací potenciál autentického prostředí památkových objektů a zón, ale s podporou moderních vzdělávacích technologií vytvoří prostor pro co největší užití výsledků výzkumu v rámci celoživotního učení laické i odborné veřejnosti.

Vzniklé edukační aktivity tak přispějí nejen k zefektivnění prezentací památkových hodnot, ale také k rozvoji vzdělanosti, kreativity a hodnotové orientace cílových skupin ve prospěch dobrovolné a udržitelné péče o kulturní dědictví.

Výstupy projektu poskytnou metodickou podporu jak státní, tak nestátní památkové péči.

Dílčí cíle:

Budou analyzovány možnosti začlenění zvolené problematiky do vzdělávacích procesů na všech úrovních celoživotního učení, se zvláštním zřetelem na oblast formálního a elektronického vzdělávání a vytvořena rámcová koncepce systému vzdělávacích programů, zaměřených na edukaci v oblasti nemovitého a movitého kulturního dědictví a území s kulturně historickými hodnotami.

Na základě rámcové koncepce budou vytvořeny pilotní programy, a ty otestovat jak ve spolupráci s různými cílovými skupinami, tak i z hlediska použité formy. Do tvorby, implementace a evaluace systému vzdělávacích programů budou zapojena pilotní edukační centra NPÚ, která se zaměří na edukaci na regionální úrovni.

Budou zhodnoceny pilotní programy a fungování edukačních center, ověřena použitelnost technologie e-learningu pro systémy vzdělávání v oblasti památkové péče a výsledky projektu budou aplikovány do praxe formou publikací odborných metodik. Výstupy projektu budou rovněž prezentovány formou závěrečné výstavy, realizaci mezinárodní konference na téma "Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví", uspořádání odborných seminářů pro učitele a studenty v regionech spadajících pod edukační centra a zahájení ostrého provozu vzdělávacího portálu.

Pilotní edukační centra:

Bečov nad Teplou

České Budějovice

Hradec nad Moravicí

Kroměříž

Ostrava

Veltrusy

Pozn. V rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI - vypisuje Ministerstvo kultury České republiky každoročně veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, a to na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících předpisů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).