Popis projektu

Výzkum metod prezentace a zprostředkování kulturních hodnot památkového fondu veřejnosti jako nástroj identifikace společnosti s kulturním dědictvím - Prezentace NKP Bečov formou vzdělávacích programů

Areál hradu a zámku Bečov má přiznaný nejvyšší statut právní ochrany v ČR. Národní kulturní památkou byl vyhlášen roku 1995. Jedná se o rozsáhlý, autentický a architektonicky velmi cenný soubor historických budov reprezentující jednotlivé stavební slohy. V současné době je v celém areálu veřejnosti zpřístupněna pouze asi 1/3 rozsáhlého komplexu. Jde o tzv. Dolní barokní zámek s dvěma prohlídkovými okruhy: standardní okruh s klasickými zámeckými interiéry a okruh prezentující relikviář sv. Maura, druhou nejcennější zlatnickou památku v ČR. Z exteriérů je zatím přístupné pouze I. nádvoří a minimalisticky upravené zámecké zahrady s terasami.

Podnětem zahájení vědecko-výzkumného záměru byla na jedné straně snaha důkladně připravit kvalitní formu prezentace dosud nepřístupných unikátních prostor již ve fázi přípravy stavební obnovy a na straně druhé najít odpovídající a originální podobu prezentace celého areálu. Průnikem těchto tezí je záměr prezentovat NKP Bečov formou vzdělávacích a didaktických programů. Přirozeným centrem a cílem těchto aktivit se stal tzv. horní hrad.

Velkou ambicí našeho projetu Prezentace NKP Bečov formou vzdělávacích programů je především realizace tzv. řízeného dobrodružství stavební historie. Návštěvník by měl v prostředí mimořádně autenticky zachovaného středověkého hradu projít během prohlídky jakýmsi minikursem stavební historie a názornými ukázkami čtení pro něj dosud neviditelných souvislostí. Věříme, že po absolvování netradiční prohlídky se před návštěvníky, vybavených získanými vědomostmi, rozevře nová dimenze vnímání, kterou mohou ihned aplikovat nejen v areálu SHZ Bečov, městské památkové zóně a v historickém městečku Bečov nad Teplou, ale i kdekoliv jinde, kde před nimi dosud byly podobné stopy minulosti ukryty.

Od realizace projektu očekáváme nalezení vlastní nevšední identity a celkové zatraktivnění a konkurenceschopnosti památkového objektu, zkvalitnění poznání historických témat a souvisejících vědních disciplín, zvýšení nabídky služeb a v konečném důsledku i získání stálé klientely cestovního ruchu.

Vztah k jiným projektům:
Tento projekt doplňuje Architektonický generel využití památkového areálu, koncepci památkové obnovy a další související aktivity. Současně je kompatibilní s již realizovaným projektem virtuálních prohlídek dosud nepřístupných prostor.

V budoucnu by se měl tento projekt stát atraktivním doplňkem vzdělávacího záměru Krajského úřadu Karlovarského kraje - prezentace významu kulturního dědictví Karlovarského kraje na základních a středních školách.